Πολιτική ακύρωσης/επιστροφών & υπαναχώρησης – όροι και προϋποθέσεις

Ελαττωματικά, Κακέκτυπα, Λανθασμένα προϊόντα

Ελαττωματικά, κακέκτυπα ή λανθασμένα (διαφορετικά από αυτά που ο Πελάτης είχε παραγγείλει) βιβλία αντικαθίστανται με έξοδα των ΕΚΔΟΣΕΩΝ, εφόσον αυτό γνωστοποιηθεί στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ με ηλεκτρονικό μήνυμα στο  info@admarathiabooks.gr ή τηλεφωνικά.

Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικώς ή με e-mail στο info@admarathiabooks.gr εντός 24 ωρών από τη στιγμή που η παραγγελία θεωρηθεί «ληφθείσα». H παραγγελία θεωρείται «ληφθείσα» από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την στιγμή που ο Πελάτης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας». Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Πελάτη και αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Πελάτης. Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής της. Σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής, ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν (βάση της πολιτικής επιστροφής προϊόντων της επιχείρησης – βλ. Επιστροφή) καταβάλλοντας το μεταφορικό κόστος επιστροφής των προϊόντων. Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην επιχείρηση από ακύρωση της παραγγελίας υπεύθυνος είναι ο Πελάτης.

Επιστροφή

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως και χωρίς αιτιολόγηση, εντός προθεσμίας 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής τους. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης επιβαρύνεται μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα βιβλία και/ή προϊόντα που επιστρέφονται βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία ο Πελάτης τα παρέλαβε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους (εφόσον ευρίσκονται σε συσκευασία), και ότι δεν θα φέρουν καμία ένδειξη ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ή φωτοτυπηθεί, και ότι η αλλαγή θα γίνει εντός της προθεσμίας των 14 ημερών από την παραλαβή τους σε φροντισμένη συσκευασία που θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει φθορά κατά την επιστροφή μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει οπωσδήποτε να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο. Σε διαφορετική περίπτωση, η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Για να καταστεί η επιστροφή αποδεκτή, θα πρέπει να ελεγχθεί και να εγκριθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

 • Σύμφωνα με το αρ. 3ε Ν. 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή, ο Πελάτης διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση. Η προθεσμία των 14 ημερών, ξεκινά από τη στιγμή που ο Πελάτης παρέλαβε το προϊόν ή τα  προϊόντα.
 • Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο Πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Προς τον σκοπό αυτό, ο Πελάτης δύναται:
  • είτε να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β του Παραρτήματος του Ν. 2251/1994. Έντυπο Υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε και εδώ.
  • είτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή  του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, π.χ. μέσω e-mail στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ.
 • Ο Πελάτης έχει κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, εάν η ανακοίνωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αποσταλεί από τον Πελάτη στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
 • Ο Πελάτης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης
 • Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης τερματίζει κάθε υποχρέωση του Πελάτη προς ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ και το αντίστροφο.
 • Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ θα επιστρέψουν κάθε πληρωμή που έλαβαν από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκαν για την απόφαση του Πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση δυνάμει του άρθρου 3ζ του Ν. 2251/1994
 • Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ θα προβούν στην επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο Πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή.
 • Δεν επιστρέφονται πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο Πελάτης ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρουν οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ.
 • Ο Πελάτης οφείλει μετά την υπαναχώρηση, να επιστρέψει τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 3ζ. Η προθεσμία τηρείται εάν ο Πελάτης στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.
 • Ο Πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.
 • Ο Πελάτης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών).
 • Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, οι δε ΕΚΔΟΣΕΙΣ δικαιούνται να συμφωνήσουν με τον Πελάτη την αποζημίωσή τους ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ υποχρεούνται να αποδώσουν στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ, εφόσον έχουν εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούνται να ενημερώσουν την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.
 • Για επιστροφή χρημάτων, ο Πελάτης θα πρέπει να αναφέρει την Τράπεζα και τον αριθμό λογαριασμού στον οποίο θα γίνει η επιστροφή. Η επιστροφή χρημάτων εμφανίζεται στον λογαριασμό του Πελάτη εντός τεσσάρων ημερών από την αλλαγή της παραγγελίας ή επιστροφή ή ακύρωση κλπ.
 • Προκειμένου να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά χωρίς πιθανότητα λάθους, ο Πελάτης παρακαλείται, σε περίπτωση αλλαγής ή μερικής επιστροφής, μαζί με τα είδη που επιστρέφετε να υπάρχει σημείωμα σε εμφανές σημείο με:
  • Α) το ονοματεπώνυμο στο οποίο εκδόθηκε η απόδειξη
  • Β) τον αριθμό απόδειξης που παρέλαβε
  • Γ) ακριβή περιγραφή των βιβλίων που επιθυμεί να αποκτήσει σε αντικατάσταση αυτών που επιστρέφει, ή
  • Δ) Σημείωμα αν επιθυμεί να πιστωθεί ο λογαριασμός του έως την επόμενη παραγγελία του ή αν επιθυμεί επιστροφή της αξίας με τα σχετικά απαραίτητα στοιχεία (Δικαιούχος, Τράπεζα, Αριθμός λογαριασμού, ΙΒΑΝ).
  • Ε) αναφορά στην ημερομηνία του e-mail με το οποίο δηλώθηκε αρχικώς η επιθυμία του Πελάτη για υπαναχώρηση ή η ημερομηνία της αντίστοιχης αποστολής του μέσω ΕΛΤΑ (δηλαδή ότι έχει υπάρξει προσυνεννόηση)
 • Το σημείωμα αυτό πρέπει να συνοδεύει εμφανώς το βιβλίο και να μην αποστέλλεται με mail, καθώς έτσι επιταχύνεται η διαδικασία της επιστροφής. Η διεύθυνση για αποστολή των επιστροφών είναι: Εκδόσεις Μαραθιά – Εκδόσεις Άγρια Δύση, γραφείο ACS Κάνιγγος 10, Αθήνα, 106 77

 

Για την αποστολή των βιβλίων σας προτείνουμε την εταιρεία ACS με την οποία συνεργαζόμαστε.

Πολύ συχνές ή συστηματικές αλλαγές και επιστροφές, οι οποίες συνιστούν εμφανή κατάχρηση του σχετικού δικαιώματος υπαναχώρησης δύνανται να αποτελέσουν λόγο αδυναμίας εξυπηρέτησης του πελάτη στο μέλλον.