Έλενα Βιταλάκη

Η Έλενα Βιταλάκη είναι πρώην εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας και ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει πτυχίο βασικών σπουδών στα Παιδαγωγικά από το Πανεπιστήμιο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης (1994) και διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας από το τμήμα Φιλοσοφικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2002). Επίσης, είναι κάτοχος Μεταδιδακτορικού Τίτλου (2007) από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τέλος, εξειδικεύεται στη Συμβουλευτική & Δεξιότητες Συμβουλευτικής στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες γύρω από την ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού και έχει πλούσια διδακτική εμπειρία σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και φοιτητών. Είναι επιστημονική συνεργάτης σε διάφορα προγράμματα.

Έργα στις εκδόσεις μας